In Duitsland ondanks groei nog geen extra banen

Het grootste Duitse persbureau Deutsche Presse-Agentur GmbH (DPA) vroeg de economen van grote Duitse banken naar hun verwachtingen voor de Duitse arbeidsmarkt in 2015. Zij verwachten nog geen afname van de werkeloosheid.

Mogelijk nog toename van werkeloosheid

Hoewel in 2015 een iets sterkere groei van de economie wordt verwacht, zullen werklozen hiervan waarschijnlijk nog niet kunnen profiteren. Er wordt voor het jaar 2015 rekening gehouden met 2,90 tot 2,94 miljoen werklozen, wat mogelijk nog een toename van de werkeloosheid betekent ten opzichte van 2014.

Minimumloon en versnelde pensioenaanvragen

Vrij algemeen wordt de grootste tegenwind voor de economie verwacht door de invoering van het minimumloon in Duitsland per 1 januari 2015. Dit minimumloon bedraagt 8,50 euro per uur. Volgens enkele economen zal dit in sommige regio’s lijden tot banenverlies.
Oliver Rakau, arbeidsmarktexpert bij de Deutschen Bank, voorziet ook een sterke toename van de versnelde pensioenaanvragen in 2015. Het betreft hier vooral hooggekwalificeerd personeel dat door het vertrek gaten slaat in het personeelsbestand van ondernemingen. Die zullen zich niet snel meer laten opvullen. Rakau verwacht hierdoor een rem op de ontwikkeling van bedrijven.

De wind in de rug

Het Bundesagentur für Arbeit (BA) maakt op 7 januari 2015 de precieze cijfers over het afgelopen jaar bekend. De ondervraagde economen schatten het aantal werklozen rond de jaarwisseling op 2,787 miljoen.
Allianz econoom Rolf Schneider ziet de ontwikkelingen wat positiever. Naar zijn mening heeft de Duitse conjunctuur eindelijk weer wat meer de wind in de rug gekregen. Hij verwacht dat de economische neergang van de laatste maanden hierdoor ten einde zal komen. Vooral de sterk gedaalde olieprijzen en gezakte eurokoers dragen naar zijn mening hieraan bij. Hij voorziet dat de exportbranche de concurrentie met het buitenland weer een stuk beter aan zal kunnen. Van de invoering van het minimumloon verwacht hij weinig problemen.

Deze 3 Binaire Opties Brokers moet je in 2015 in de gaten houden

Wie in 2015 in binaire opties gaat beleggen, heeft een flink ruime keuze uit verschillende binaire opties brokers. Maar welke van deze brokers kun je direct links laten liggen, en welke brokers zijn interessant om in de gaten te houden het komende jaar? Hieronder de brokers waarvan wij denken dat je ze moet checken in 2015!

Persoonlijk

Om te beginnen een kleine kanttekening. Het is namelijk onmogelijk om echt een feitelijke lijst op te stellen van dé binaire opties brokers. De keuze voor een broker is namelijk grotendeels gebaseerd op persoonlijke waarden. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een hoge bonus? Wil je met een klein bedrag instappen? Kun je alleen maar met iDEAL betalen of heb je een creditcard? Spreek je een woordje over de grens of moet het allemaal in het Nederlands zijn? Allemaal belangrijke keuzes.

Onze 3 brokers

De binaire opties brokers die wij in ieder geval in de gaten gaan houden, staan hieronder vermeld. Je ziet ze ook in de Top 10 Binaire Opties Brokers. We zullen per broker ook even kort uitleggen waar we onze beslissing op baseren.

abcOptions

abcOptions is een broker met een korte, maar hevige geschiedenis (in positieve zin). In 2013 gestart, en in 2014 als een wervelwind door ons koude kikkerlandje gegaan. Deze binaire opties broker wist een flinke groep binaire opties beleggers achter zich te scharen dankzij gebruiksvriendelijkheid en gemak.

WeOption

Een bijzondere broker met een eigenzinnige insteek. Helaas bleek de opstart voor deze broker niet vlekkeloos. Als deze broker echter de kinderziektes van zich af heeft weten te schudden, verwachten wij een mooi jaar voor deze broker.

Optiesadvies

In het rijtje binaire opties brokers is dit een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is namelijk geen broker, maar een handelsbot die samenwerkt met een selectie brokers. Toch hebben we Optiesadvies in dit rijtje gezet, omdat het een tool is die het komende jaar (en de jaren erna) waarschijnlijk behoorlijk furore gaat maken. Lees hier meer over Optiesadvies.

Deflatie in Japan

Ook in november 2014 daalden in Japan de prijzen. Al vier maanden volgt de Japanse economie dit spoor. Steeds nadrukkelijker wordt door analisten een verband gelegd met de staat van de Europese economie. De vraag is of dit terecht is.

Angst voor deflatie in Europa

De inflatie in Europa is op dit moment bijzonder laag. Dit speelt al langere tijd. Visioenen van massaal uitstelgedrag bij consumenten,krimpende prijzen en het stilvallen van de industriële productie dringen zich op. De vraag is of deze angst voor een deflatiespiraal die ook bij beleidsmakers leeft terecht is, of juist zwaar wordt overdreven.

Lagere prijzen door economische liberalisering

In Japan spelen een aantal specifieke factoren. De deflatoire spanningen begonnen hier midden jaren negentig. Er startte toen in Japan een beleid van economische liberalisering. Allerlei handelsbarrières vervielen en dit maakte goedkope import mogelijk. Het hoge prijspeil van de beschermde markt verviel en vooral dit deed de prijzen dalen. Intussen had binnen het bedrijfsleven een sterke zucht naar kostenreductie postgevat. Het Japanse bedrijfsleven worstelde met forse schulden als gevolg van schoksgewijze neerwaartse reducties die binnen de aandelen-, vastgoed- en grondmarkt hadden plaatsgevonden. De salarissen van werknemers werden geleidelijk aan verlaagd, terwijl de bestedingen redelijk op peil bleven. De particuliere besparingen namenaf.

Deflatie en economisch herstel
Ook in Europa kenden we het afgelopen jaar in enkele lidstatenal een bescheiden vorm van deflatie. Onder andere in Spanje en Portugal. Beide landen hebben echter laten zien dat het optreden van deflatie samenvalt met een herstel van de economie. Zelfs de Griekse economie, waar de deflatie al twee jaar duurt, vertoont eerder een opwaartse dan een neerwaartse beweging. De mate waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) jaarlijks krimpt is er sterk afgenomen. Mogelijk is deflatie in deze landen een uiting van het ontstaan van gezondere economische verhoudingen. Bovendien wordt de concurrentiepositie van deze landen door de lagere prijzen versterkt.