FED-bestuurders weten het ook even niet

Hoe belangrijk het rente-instrument is voor de economie, blijkt wel uit de innerlijke worsteling die bij de bestuurders van de Amerikaanse Centrale Bank (FED) speelt.

Blijven de prijzen voldoende stijgen?

Eerst leek het voor de meeste bestuurders van de FED wel duidelijk: de prijsstijgingen zijn van het gewenste niveau. De gewenste prijsinflatie is dus bereikt. Daarom kan het rentepeil dat de FED hanteert stapsgewijs omhoog. Ook kunnen opkoopprogramma’s worden beëindigd. Als gevolg van deze gedachte werd de Amerikaanse rente al enkele keren met een kwart procent verhoogd. Nu is echter bij sommige bestuurders de twijfel toegeslagen.

Wat is het juiste tijdstip?

Lage rentestanden zorgen ervoor dat de Amerikaanse consument makkelijker geld leent om iets te kopen. Hiermee wordt de Amerikaanse economie aangezwengeld. Natuurlijk moet die beweging niet doorslaan. Het is dus niet de bedoeling dat een lage rente leidt tot een te hoge vraag. Dit zou tot een overspannen reactie van de prijsstanden kunnen leiden. Het is daarom van belang om het stimuleringsbeleid op het juiste tijdstip af te bouwen. ‘Maar wat is het juiste tijdstip?’ vragen de bestuurders van de FED zich inmiddels af.

Wanneer stimuleringsbeleid afbouwen?

En daarmee komt de verdeeldheid van deze bestuurders steeds duidelijker in zicht. Enkele bestuurders hebben haast en willen het stimuleringsbeleid aan het einde van de zomer al hebben afgebouwd. Anderen willen wachten tot het einde van dit jaar. Er lijkt een terugval te zijn opgetreden in de groei van de Amerikaanse inflatie. Afbouw van het stimuleringsbeleid zou die terugval in stand kunnen houden. Bij te weinig inflatie loopt de groei van de economie gevaar, omdat te weinig inflatie remmend werkt op de investeringsbeslissingen die bedrijven nemen.

Gaat de rente nogmaals omhoog?

Voor de waarde van de dollar blijkt deze twijfel goed. Lang niet alle beleggers verwachten dat de FED dit jaar nogmaals een rentestijging zal doorvoeren. Daardoor steeg de waarde van de dollar een klein beetje ten opzichte van de euro. De inflatie op jaarbasis binnen de Amerikaanse economie staat nu op 1,7 procent. De doelstelling ligt echter op 2 procent. De werkeloosheid is sinds 2001 niet meer zo laag geweest als nu. Er treden alleen nog nauwelijks loonstijgingen op. Daardoor worden de prijzen vooralsnog niet omhoog getrokken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *