Kritisch beleggen door APG

De Nederlandse pensioenbeheerder APG is op allerlei terreinen actief. Zowel in Nederland, Europa als ver daarbuiten zijn de progressieve beleidsoverwegingen van dit actieve pensioenbeheerfonds duidelijk in de praktijk terug te vinden.

Waterkrachtcentrales

Zo maakte AGP medio 2014 haar geplande samenwerking met het Duitse Aquila Capital bekend. Samen met deze investeerder in alternatief getinte beleggingen, gaat AGP een half miljard euro investeren in Europese waterkrachtcentrales. Deze beleidskeuze van AGP past volledig in het streven naar het zo duurzaam mogelijk investeren van Nederlands pensioenkapitaal. In de eerste plaats zal in Scandinavië worden geïnvesteerd. Het opwekken van energie via waterkracht is hier al stevig verankerd. Op termijn wordt gestreefd naar de bouw van waterkrachtcentrales in Turkije. Dit land heeft een enorme potentie op het gebied van duurzame energie uit waterkracht.

Strenge beleggingscriteria

In Azië en de Verenigde Staten voert APG een streng beleid met het Nederlandse pensioengeld. Zo werd het Japanse bedrijf Tepco door het fonds afgestraft na de rampzalige gebeurtenissen in haar kerncentrales bij de aardbevingen in Japan. Ook het Amerikaanse Wall Mart werd uitgesloten als beleggingsdoel, vanwege de slechte arbeidsvoorwaarden van het bedrijf. APG doet veel moeite om bedrijven te bewegen hun bedrijfsvoering te verbeteren. Er wordt dagelijks intensief met hen overlegd over gewenste verbeteringen en deze gesprekken gaan soms jarenlang door.

Minder bedrijfsongevallen

Zo tracht APG de bedrijfscultuur in risicovolle bedrijven in Azië te verbeteren. Om te komen tot minder dodelijke slachtoffers in die bedrijven is het streven naar transparantie hier een speerpunt. Dit vergt moeizame stappen want het belang van openheid wordt door veel bedrijven niet begrepen. Via informatieverstrekking probeert APG de ondernemers te leren dat verbeteringen kunnen worden geboekt als ongevallen niet geheim worden gehouden. Ook druk via de media wordt hierbij niet geschuwd.

ZZP-pensioen

Nieuw is ook dat Nederlandse zelfstandigen vrijwillig een pensioen kunnen opbouwen bij APG. Dit ZZP-pensioen werd met ingang van 2015 wettelijk mogelijk en APG is hier direct ingestapt. De kosten voor administratie en vermogensbeheer zijn voor de deelnemende ZZP’ers opvallend laag gehouden.

 

Uitstekende prestaties van Nike

Het gaat goed met de Amerikaanse producent van sportschoenen en sportkleding, Nike. Midden december 2014 liet het tweede kwartaal van Nike’s gebroken boekjaar een flinke winstgroei zien.

Forse winst- en omzetstijging

De winst van 655 miljoen dollar oversteeg de prognoses van analisten. De winst lag 23 procent hoger dan die in het jaar ervoor. De omzet bedroeg 7,4 miljard dollar, een stijging van maar liefst 15 procent.
Afgezien van de golfsport lopen alle takken van sport bij Nike goed. Tot april 2015 is de orderportefeuille maar liefst 7 procent meer gevuld dan in het jaar ervoor. De slotkoers van het aandeel op de beurs van New York bedroeg op vrijdag 16 januari 2015 92,99 dollar. Een flink stuk hoger dan de waarde die het aandeel begin 2014 had.

Chinese groeimarkt

Ook Nike beweegt zich intensief op de groeiende Chinese markt. Speciaal voor deze markt ontwikkelde het een verbeterde versie van de Air Force 1. Deze Air Force 1 ‘Nai Ke’ zal alleen op de Chinese markt worden uitgebracht en is bestemd voor de steeds rijker wordende Chinese middenklasse. De schoen met versmald voetbed is gemaakt van luxer materiaal en heeft op de achterzijde in Chinese karakters de naam Nai Ke staan.

Back to the Future

Nike staat dit jaar ook om andere reden extra in de aandacht. Het is dertig jaar geleden dat de legendarische film ‘Back to the Future’ uitkwam. De hoofdrolspeler Marty McFly (Michael J. Fox) reisde in deze film naar 21 oktober 2015. De film wordt gekenmerkt door coole gadgets die in 1985 nog niet bestonden maar voor dit jaar toen wel werden verwacht. Een van die gadgets was de Nike schoen met zelfstrikkende veters die de hoofdrolspeler droeg. Al jaren wordt Nike gevraagd om echt zo’n schoen op de markt te brengen. Het bedrijf heeft nu beloofd om de schoen in 2015 inderdaad te introduceren. Op deze schoen met Automatic Lacing System heeft Nike inmiddels ook patent aangevraagd.

Aanhoudende zorgen rond de Chinese economie

De zorgen rond de economische groei in China blijven aanhouden. Verschillende cijfers vallen slecht uit en de Chinese overheid denkt aan stimuleringsmaatregelen.

Groeicijfer automarkt valt terug

De Chinese automarkt is voor veel autoproducenten uiterst interessant. Door de groeivertraging die op dit ogenblik in China optreedt, worden ook de autoverkopen getroffen. Groeide de Chinese automarkt in 2013 nog met 17 procent, in 2014 was het groeicijfer gekrompen naar 10 procent. Zowel de afname van consumentenbestedingen zijn hier de oorzaak van, alsook de milieuproblemen die China als snelgroeiende industriële natie ondervindt. Laatstgenoemde factor zorgt ervoor dat steeds meer Chinese steden de ongeremde groei van hun autopark blokkeren. Zij werken voor het toelaten van nieuwe auto’s met jaarlijkse quota, waardoor de afzet naar die steden enigszins stagneert.

Te lage inflatie

Ook de producentenprijzen in China blijven dalen. In december daalden zij zelfs met 3,3 procent op jaarbasis. China laat een inflatieontwikkeling zien die niet erg verheugend is. Over heel 2014 gemeten kwam de inflatie neer op slechts 2 procent. Dit is het laagste inflatieniveau in de afgelopen vijf jaar. De inflatiedoelstelling van de Chinese overheid lag over 2014 op een percentage van 3,5 procent. Voor de Chinese huishoudens is de dalende inflatie overigens goed nieuws. In combinatie met de nog steeds gezonde loonontwikkeling, zorgt deze ervoor dat de huishoudens een hoger besteedbaar inkomen overhouden.

Chinese overheid gaat actief stimuleren

De Chinese overheid vindt het intussen tijd worden om de economie actief te gaan stimuleren. Driehonderd infrastructurele projecten met een gezamenlijke waarde van 942 miljard euro, zullen komend jaar versneld gaan worden uitgevoerd. De projecten zullen gefinancierd worden met geld van overheden, van staatsbedrijven en uit de private sector. Het zal gaan om de aanleg van olie- en gaspijpleidingen, projecten in de gezondheidszorg, projecten op het terrein van schone energie, transport en mijnbouw.

Effecten van de almaar dalende olieprijs

Nu de prijs voor olie zo’n steile daling kent, kan het niet anders of allerlei sectoren ondervinden hiervan effecten. Sommige zijn positief, andere negatief.

Shake-out binnen de Amerikaanse schalie-industrie?

Sinds 2001 is de Amerikaanse overheid druk doende de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten op oliegebied vorm te geven. De revolutionaire toename van schalie-olie opbrengsten, heeft ervoor gezorgd dat de Verenigde Staten nu ruim 3 miljoen olievaten minder hoeven te importeren dan in het topjaar 2005. Nu de prijzen voor olie zo dalen, is het de vraag of er binnen de groep bedrijven die zich met schalie-olie bezighoudt een shake-out zal optreden.
Negatief zijn bijvoorbeeld de effecten voor het Texaanse plaatsje Sweetwater. Dit stadje ligt boven de Cline Shale, een gebied dat beschouwd wordt als één van de grootste schaliegebieden van de Verenigde Staten. De afgelopen periode werd in dit stadje vol verwachting in infrastructuur en samenleving geïnvesteerd, maar nu trekken alle investeerders in de schaliesector zich terug. Stagnatie in dit stadje is het pijnlijke gevolg.

Ook Nederlandse offshore industrie heeft het zwaar

Ook de traditioneel grote offshore sector van Nederland verwacht door de prijsdaling van olie stevig geraakt te worden. De vierhonderd bedrijven die geld verdienen aan alles wat met oliewinning samenhangt, bieden werk aan zo’n dertigduizend personen. Investeringen van oliebedrijven zullen wereldwijd naar verwachting zo’n twintig tot veertig procent dalen. Veel bedrijven zullen daarom moeten reorganiseren, waardoor er veel ontslagen zullen vallen.

Goed voor de economische groei

Gelukkig zorgt de laagste prijs voor een vat olie in zes jaar niet alleen maar voor kommer en kwel. Voor veel bedrijven dalen de energiekosten, waardoor een flinke reductie plaatsvindt in de productiekosten. Uit een berekening van het IMF valt op te maken dat het omlaag gaan van de olieprijs met dertig procent, leidt tot één procent economische groei in de meest ontwikkelde landen.

In Duitsland ondanks groei nog geen extra banen

Het grootste Duitse persbureau Deutsche Presse-Agentur GmbH (DPA) vroeg de economen van grote Duitse banken naar hun verwachtingen voor de Duitse arbeidsmarkt in 2015. Zij verwachten nog geen afname van de werkeloosheid.

Mogelijk nog toename van werkeloosheid

Hoewel in 2015 een iets sterkere groei van de economie wordt verwacht, zullen werklozen hiervan waarschijnlijk nog niet kunnen profiteren. Er wordt voor het jaar 2015 rekening gehouden met 2,90 tot 2,94 miljoen werklozen, wat mogelijk nog een toename van de werkeloosheid betekent ten opzichte van 2014.

Minimumloon en versnelde pensioenaanvragen

Vrij algemeen wordt de grootste tegenwind voor de economie verwacht door de invoering van het minimumloon in Duitsland per 1 januari 2015. Dit minimumloon bedraagt 8,50 euro per uur. Volgens enkele economen zal dit in sommige regio’s lijden tot banenverlies.
Oliver Rakau, arbeidsmarktexpert bij de Deutschen Bank, voorziet ook een sterke toename van de versnelde pensioenaanvragen in 2015. Het betreft hier vooral hooggekwalificeerd personeel dat door het vertrek gaten slaat in het personeelsbestand van ondernemingen. Die zullen zich niet snel meer laten opvullen. Rakau verwacht hierdoor een rem op de ontwikkeling van bedrijven.

De wind in de rug

Het Bundesagentur für Arbeit (BA) maakt op 7 januari 2015 de precieze cijfers over het afgelopen jaar bekend. De ondervraagde economen schatten het aantal werklozen rond de jaarwisseling op 2,787 miljoen.
Allianz econoom Rolf Schneider ziet de ontwikkelingen wat positiever. Naar zijn mening heeft de Duitse conjunctuur eindelijk weer wat meer de wind in de rug gekregen. Hij verwacht dat de economische neergang van de laatste maanden hierdoor ten einde zal komen. Vooral de sterk gedaalde olieprijzen en gezakte eurokoers dragen naar zijn mening hieraan bij. Hij voorziet dat de exportbranche de concurrentie met het buitenland weer een stuk beter aan zal kunnen. Van de invoering van het minimumloon verwacht hij weinig problemen.

Deze 3 Binaire Opties Brokers moet je in 2015 in de gaten houden

Wie in 2015 in binaire opties gaat beleggen, heeft een flink ruime keuze uit verschillende binaire opties brokers. Maar welke van deze brokers kun je direct links laten liggen, en welke brokers zijn interessant om in de gaten te houden het komende jaar? Hieronder de brokers waarvan wij denken dat je ze moet checken in 2015!

Persoonlijk

Om te beginnen een kleine kanttekening. Het is namelijk onmogelijk om echt een feitelijke lijst op te stellen van dé binaire opties brokers. De keuze voor een broker is namelijk grotendeels gebaseerd op persoonlijke waarden. Heb je bijvoorbeeld behoefte aan een hoge bonus? Wil je met een klein bedrag instappen? Kun je alleen maar met iDEAL betalen of heb je een creditcard? Spreek je een woordje over de grens of moet het allemaal in het Nederlands zijn? Allemaal belangrijke keuzes.

Onze 3 brokers

De binaire opties brokers die wij in ieder geval in de gaten gaan houden, staan hieronder vermeld. Je ziet ze ook in de Top 10 Binaire Opties Brokers. We zullen per broker ook even kort uitleggen waar we onze beslissing op baseren.

abcOptions

abcOptions is een broker met een korte, maar hevige geschiedenis (in positieve zin). In 2013 gestart, en in 2014 als een wervelwind door ons koude kikkerlandje gegaan. Deze binaire opties broker wist een flinke groep binaire opties beleggers achter zich te scharen dankzij gebruiksvriendelijkheid en gemak.

WeOption

Een bijzondere broker met een eigenzinnige insteek. Helaas bleek de opstart voor deze broker niet vlekkeloos. Als deze broker echter de kinderziektes van zich af heeft weten te schudden, verwachten wij een mooi jaar voor deze broker.

Optiesadvies

In het rijtje binaire opties brokers is dit een beetje een vreemde eend in de bijt. Het is namelijk geen broker, maar een handelsbot die samenwerkt met een selectie brokers. Toch hebben we Optiesadvies in dit rijtje gezet, omdat het een tool is die het komende jaar (en de jaren erna) waarschijnlijk behoorlijk furore gaat maken. Lees hier meer over Optiesadvies.

Deflatie in Japan

Ook in november 2014 daalden in Japan de prijzen. Al vier maanden volgt de Japanse economie dit spoor. Steeds nadrukkelijker wordt door analisten een verband gelegd met de staat van de Europese economie. De vraag is of dit terecht is.

Angst voor deflatie in Europa

De inflatie in Europa is op dit moment bijzonder laag. Dit speelt al langere tijd. Visioenen van massaal uitstelgedrag bij consumenten,krimpende prijzen en het stilvallen van de industriële productie dringen zich op. De vraag is of deze angst voor een deflatiespiraal die ook bij beleidsmakers leeft terecht is, of juist zwaar wordt overdreven.

Lagere prijzen door economische liberalisering

In Japan spelen een aantal specifieke factoren. De deflatoire spanningen begonnen hier midden jaren negentig. Er startte toen in Japan een beleid van economische liberalisering. Allerlei handelsbarrières vervielen en dit maakte goedkope import mogelijk. Het hoge prijspeil van de beschermde markt verviel en vooral dit deed de prijzen dalen. Intussen had binnen het bedrijfsleven een sterke zucht naar kostenreductie postgevat. Het Japanse bedrijfsleven worstelde met forse schulden als gevolg van schoksgewijze neerwaartse reducties die binnen de aandelen-, vastgoed- en grondmarkt hadden plaatsgevonden. De salarissen van werknemers werden geleidelijk aan verlaagd, terwijl de bestedingen redelijk op peil bleven. De particuliere besparingen namenaf.

Deflatie en economisch herstel
Ook in Europa kenden we het afgelopen jaar in enkele lidstatenal een bescheiden vorm van deflatie. Onder andere in Spanje en Portugal. Beide landen hebben echter laten zien dat het optreden van deflatie samenvalt met een herstel van de economie. Zelfs de Griekse economie, waar de deflatie al twee jaar duurt, vertoont eerder een opwaartse dan een neerwaartse beweging. De mate waarin het Bruto Binnenlands Product (BBP) jaarlijks krimpt is er sterk afgenomen. Mogelijk is deflatie in deze landen een uiting van het ontstaan van gezondere economische verhoudingen. Bovendien wordt de concurrentiepositie van deze landen door de lagere prijzen versterkt.

Sara Vos

Succesvolle belegger Sara Vos deelt haar geheim

Het verhaal van Sara Vos is een verhaal dat je tegenwoordig steeds vaker hoort, maar dat nog steeds heel bijzonder in de oren klinkt. Sara Vos begon een tijd geleden met het handelen in binaire opties, zonder dat zij er ooit iets over gelezen had. Zij deed dat niet zomaar. Om hem te helpen de juiste beslissingen te nemen, gebruikte zij Optiesadvies. Dat is een speciale tool die je helpt bij het handelen in binaire opties. En nu, enige tijd later, interviewde Tim Mulder van CarrièreBulletin deze inmiddels succesvolle belegger. Lees hier meer over Sara Vos.

Sara Vos onthult al haar geheimen

Sara Vos houdt ervan om haar succes te delen, dat blijkt wel uit het interview dat Tim Mulder met hem had. In het interview, dat te lezen is op CarrièreBulletin, kun je lezen hoe deze belegger met 0 kennis en slechts 200 euro begon. Zij had het geld hard nodig, dus besloot zij om het risico te nemen en dit volle bedrag te storten op een binaire opties account. Vervolgens gebruikte Sara Vos Optiesadvies om hem te helpen de juiste keuzes te maken. En al gauw kwam zij erachter dat dit werkte. In 85 procent van de gevallen eindigde haar trades met winst! Inmiddels kan Sara Vos er zelfs van leven!

Sara Vos is geen ervaren belegger

Sara Vos, zoals je hierboven al kon lezen, is absoluut geen ervaren belegger. Sterker nog: zij had nog nooit in opties gehandeld, laat staan binaire opties! Zonder er ook maar iets over te lezen, maakte deze onervaren trader een account aan via Optiesadvies. En vanaf toen ging het balletje rollen. Inmiddels verdient Sara Vos ongeveer 7000 tot 8000 euro per week, en dat allemaal dankzij deze intelligente tool.

Wat is Optiesadvies?

Optiesadvies, de tool waarmee Sara Vos al haar geld verdiende, is een online binaire opties tool. Deze tool brengt advies uit over de trades die je wel en niet moet plaatsen. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is heel eenvoudig. Je logt in en krijgt automatisch advies. Met een muisklik bepaal je of je het advies opvolgt of niet. Zo simpel is het! En als Sara Vos het kan, kun jij het ook! Lees meer over Optiesadvies.

Carrière Bulletin NL review

Een Carrière Bulletin NL review zat er natuurlijk aan te komen nadat deze website de lucht in ging. Het interessante verhaal dat voortkwam uit het exclusieve interview met een enthousiaste gebruiker van Optiesadvies, vraagt om een meer uitgebreide kijk op deze Carrière Bulletin NL. In deze review gaan we daarom eens goed in op alle informatie die er te vinden is op deze website, en gaan we eens kijken wat Optiesadvies precies is. Lees het allemaal hieronder in onze uitgebreide Carrière Bulletin NL review. Continue reading “Carrière Bulletin NL review”