Aanhoudende zorgen rond de Chinese economie

De zorgen rond de economische groei in China blijven aanhouden. Verschillende cijfers vallen slecht uit en de Chinese overheid denkt aan stimuleringsmaatregelen.

Groeicijfer automarkt valt terug

De Chinese automarkt is voor veel autoproducenten uiterst interessant. Door de groeivertraging die op dit ogenblik in China optreedt, worden ook de autoverkopen getroffen. Groeide de Chinese automarkt in 2013 nog met 17 procent, in 2014 was het groeicijfer gekrompen naar 10 procent. Zowel de afname van consumentenbestedingen zijn hier de oorzaak van, alsook de milieuproblemen die China als snelgroeiende industriële natie ondervindt. Laatstgenoemde factor zorgt ervoor dat steeds meer Chinese steden de ongeremde groei van hun autopark blokkeren. Zij werken voor het toelaten van nieuwe auto’s met jaarlijkse quota, waardoor de afzet naar die steden enigszins stagneert.

Te lage inflatie

Ook de producentenprijzen in China blijven dalen. In december daalden zij zelfs met 3,3 procent op jaarbasis. China laat een inflatieontwikkeling zien die niet erg verheugend is. Over heel 2014 gemeten kwam de inflatie neer op slechts 2 procent. Dit is het laagste inflatieniveau in de afgelopen vijf jaar. De inflatiedoelstelling van de Chinese overheid lag over 2014 op een percentage van 3,5 procent. Voor de Chinese huishoudens is de dalende inflatie overigens goed nieuws. In combinatie met de nog steeds gezonde loonontwikkeling, zorgt deze ervoor dat de huishoudens een hoger besteedbaar inkomen overhouden.

Chinese overheid gaat actief stimuleren

De Chinese overheid vindt het intussen tijd worden om de economie actief te gaan stimuleren. Driehonderd infrastructurele projecten met een gezamenlijke waarde van 942 miljard euro, zullen komend jaar versneld gaan worden uitgevoerd. De projecten zullen gefinancierd worden met geld van overheden, van staatsbedrijven en uit de private sector. Het zal gaan om de aanleg van olie- en gaspijpleidingen, projecten in de gezondheidszorg, projecten op het terrein van schone energie, transport en mijnbouw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *