Litouwen wordt het 19e euroland

Op 1 januari 2015 wordt de eurozone in Europa weer met een land uitgebreid. Het gaat hier om het land Litouwen. Deze Baltische lidstaat van de EU wordt het 19e euroland.

De drie Baltische republieken

De euro is in veel eurolanden al sinds 1 januari 2002 het wettig betaalmiddel. Van de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen, is laatstgenoemde het laatste land dat de euro invoert. In Letland werd de euro op 1 januari 2014 ingevoerd en Estland introduceerde de munt al in 2011.

Prijsverschillen in de grensstreek en toerisme

Binnen de bevolking zijn de meningen verdeeld over het afschaffen van de eigen munt de Lita. Vooral de angst dat alles duurder wordt overheerst bij de tegenstanders. Met name in de grensgebieden met Letland heerst de overtuiging dat invoering van de euro de prijzen van allerlei levensbehoeften zal verhogen. Het is op dit moment voor bewoners van de Letse grensstreek veel voordeliger om boodschappen en benzine vlak over de grens in Litouwen te kopen.
De toeristenbranche in Litouwen hoopt van invoering van de euro te profiteren. Zij verwacht een drempelverlaging voor toeristen uit de andere eurolanden, omdat zij kunnen betalen met hun eigen munt.

Uitstekende economische cijfers

Oorspronkelijk was de invoering van de euro in Litouwen gepland voor 2007. De inflatie kon echter niet voldoende worden beteugeld en de economische crisis sloeg in het land hard toe met een economische krimp ter grootte van bijna 15 procent.
Inmiddels geven de cijfers een veel beter beeld. Het land heeft 3,2 miljoen inwoners. In 2013 bedroeg het Bruto Binnenlands Product (BBP) 45,93 miljard USD. Het begrotingstekort bedraagt slechts 2,1 procent en de schuld bedraagt slechts 39 procent van het BBP. Ook de mate van inflatie, huidige koers van de Lita en de langetermijnrente voldoen aan de eisen die de Europese Commissie hieraan stelt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *