Pakketjes zorgen voor hogere omzet PostNL

Postbedrijf PostNL heeft zijn omzet vorig kwartaal licht zien stijgen ten opzichte van de omzet in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Deze lichte omzetgroei had het bedrijf voornamelijk te danken aan de bezorging van pakketten en aan buitenlandse activiteiten. Kijken we naar de Nederlandse markt voor post, dan zien we dat deze markt wederom verder is gekrompen. PostNL moet het dus niet meer hebben van poststukken zoals kaarten en brieven, maar voornamelijk van pakketten en de activiteiten die het bedrijf in het buitenland heeft.

Hogere omzet voor PostNL: de cijfers

PostNL boekte vorig jaar een omzet van 1 miljard euro. Dit was 1 procent meer dan in de laatste drie maanden van 2014, het jaar daarvoor. De operationele winst van het bedrijf, steeg met een vijfde naar 147 miljoen euro. Deze winst is gecorrigeerd voor pensioenlasten en andere voorzieningen. Onderaan de streep ging de nettowinst 15 miljoen euro omlaag naar 101 miljoen euro.

De opbrengsten uit pakketbezorging namen vorig kwartaal met 7 procent toe. Buitenlandse activiteiten van PostNL brachten 6 procent meer op en de omzet uit de Nederlandse postmarkt daalde met 1 procent. In totaal werden 9,5 procent minder brieven verstuurd, maar deze afname werd gecorrigeerd met hogere prijzen voor postzegels. Door de hogere prijs van postzegels, viel de daling in de omzet van de Nederlandse brievenmarkt nog mee.

Verwachting: PostNL zal profiteren van groei online shopping

PostNL verwacht ook dit jaar te zullen profiteren van de groei van het winkelen via het internet. Door deze groei worden er steeds meer pakketten bezorgd en dit is de redding voor PostNL. De aanhoudende krimp op de Nederlandse brievenmarkt moet gecompenseerd worden met de groei van het aantal verstuurde pakketten, maar moet ook gecompenseerd worden via de lopende reorganisatie. Deze reorganisatie leverde vorig jaar al 85 miljoen euro aan besparingen op.

Het dividend van PostNL

PostNL voldeed afgelopen jaar aan zijn eigen winstprognose en hield bovendien vast aan de winstprognose voor het jaar 2016. Ook handhaafde het bedrijf de belofte om zo snel mogelijk de uitbetaling van dividend te hervatten. “Kijken we naar de stand van eind vorig jaar, dan kan er in 2017 een begin worden gemaakt met de betaling van dividend over dat jaar”, aldus bestuurders Herna Verhagen en Jan Bos in een toelichting.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *