Sterk dalende olieprijs

Na de druk van een steeds maar stijgende olieprijs, is nu sprake van een sterke daling. Afgelopen juni piekte de olieprijs nog met 115 dollar per vat. Op dit moment is de prijs onder de 75 dollar gezakt.

Schalie-olie

Voor de prijsdaling zijn een aantal oorzaken aan te wijzen. Belangrijk is de overproductie in combinatie met de trage economische groei. De overproductie wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de steeds succesvollere winning van schalie-olie. Een kleinere rol is weggelegd voor de verbeterde energie efficiency van apparaten, die de laatste jaren bewust werd gestimuleerd. Het gaat hierbij vooral om elektrische auto’s en ledlampen.

Verenigde Staten zelfvoorzienend?

De winning van schalie-olie is vooral in de Verenigde Staten en Canada zeer succesvol. Doordat productietechnieken in hoog tempo verbeteren, wordt steeds meer schalie-olie uit de grond gehaald. Waren de Verenigde Staten tot nu toe een grote importeur van olie, verwacht wordt dat het land op termijn zelfvoorzienend zal kunnen functioneren. Hierbij zullen slechts importen uit Canada en Mexico als aanvulling dienen.

Verminderde discipline binnen de OPEC

Intussen neemt de invloed van de OPEC af. De Verenigde Staten en Canada zijn beiden geen lid van die organisatie, maar ook intern is de OPEC nogal verdeeld. Door binnenlandse problemen en burgeroorlogen bij de leden, is de discipline binnen de organisatie sterk verminderd. Verlaging van de productie is voor diverse landen geen optie, omdat financiering van de binnenlandse conflicten en het sluitend maken van de begroting de voorkeur geniet.

Verlaging of instandhouding van de olieproductie

Het is in dit licht veelzeggend dat Saudi-Arabië tijdens de OPEC-bijeenkomst op 27 november 2014, vasthield aan het in stand houden van de productie. Landen als Iran en Venezuela toonden zich juist voorstander van een productieverlaging. De twaalf OPEC-leden produceren samen momenteel 30 miljoen vaten per dag. Ze zijn daarmee goed voor 40 procent van de wereldproductie.

Wil je geld verdienen aan het voorspellen van de ontwikkelingen rondom de olieprijs? Je kunt binaire opties handelen op olie en zo geld verdienen als de olieprijs stijgt of daalt! Lees meer over binaire opties olie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *